ABŞ Bilen ÝB Deňiz Türgenleşigini Geçirdi

Türgenleşige Amerikan harby gämisi USS Paul Hamiltonyň, Ispaniýanyň Reina Sofia we Italiýanyň Karlo Bergamin gämileri gatnaşdy

1964864
ABŞ Bilen ÝB Deňiz Türgenleşigini Geçirdi
abd USS Paul Hamilton gemi.jpg

 

ABŞ bilen ÝB, Hytaýa garşy iki günlük deňiz türgenleşigini geçirdi.

ABŞ-nyň Döwlet sekretarlygyndan berlen beýannamada, “2023-nji ýylyň mart aýynyn 23-24-i aralygynda, ÝB bilen ABŞ-nyň arasynda 2022-nji ýylyň 2-nji dekabrynda geçirlen ýokary derejeli maslahatda kabul edilen karara laýyklykda deňiz türgenleşigi geçirildi”diýildi.

Beýannamda, türgenleşige Amerikan harby gämisi USS Paul Hamiltonyň, Ispaniýanyň Reina Sofia we Italiýanyň Karlo Bergamin gämileriniň gatnaşandygy nygtaldy.

Beýannamda, türgenleşigiň nirede geçirlendigi barada bolsa maglumat berilmedi.


Etiketkalar: #ABŞ , #ÝB , #türgenleşik

Degişli Habarlar