Guterriş Oraz Aýynyň Başlamagy Mynasybetli Wideoýüzlenme Berdi

BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişi mukaddes oraz aýyndan ylgam alyp, hemmeler üçin adalatly we deňderejeli dünýä üçin çagyryş etdi.

1963832
Guterriş Oraz Aýynyň Başlamagy Mynasybetli Wideoýüzlenme Berdi

Bütin dünýadaki musulmanlary gyzgyn gutlan Guterriş, remezan aýynyň pikirlenmegiň we öwrenmegiň aýydygyny nygtady.

Adamzadyň bu aýda hoşniýetlilik we merhemetlilik bilen jemlenşýändigini beýan eden Guterriş, BMG-niň hem missiýasynyň dialogy, jebisligi we parahatçylygy ýaýbaňalandyrmakdan ybaratdygyny ýatlatdy.

Guterriş şeýle agyr günlkerde oý-pikirleriniň çaknyşyk sebitlerindäki, ýurtlaryndan jyda düşenlerde we ejir çekýänlerdedigini beýan etdi.

Oraz aýynda parahatçylyk, ikitaraply sarpa goýmaklyk we arkalaşyk üçin çagyryş edýändigini nygtan Guterriş; “Mukades remezan aýyndan ylham alyp, hemmeler üçin adalatly we deňderejeli dünýä guralyň. Oraz aýy düşünli bolsun” diýdi.

 Degişli Habarlar