Slowakiýa Ukraina Harby Uçar Berer

Heger, “Slowakiýanyň hökümeti 13 Mig-29 kysymly uçaryň Ukraina berilmegini tassyklady” diýdi.

1961383
Slowakiýa Ukraina Harby Uçar Berer

Slowakiýanyň Premýer-ministri Eduard Heger, ýurtda ulanylmaýan 13 sany Sowet Mig-29 kysymly harby uçaryň Ukraina berilmegi barada kararyň kabul edilendigini habar berdi.

Heger, birnäçe wagtdan bäri gün tertibinde esasy orun eýeleýän sowet uçarlarynyň Ukraina berilmegi meselesi hakynda beýannama berdi.

Heger, “Slowakiýanyň hökümeti 13 Mig-29 kysymly uçaryň Ukraina berilmegini tassyklady” diýdi.

Heger, Ukrainanyň Prezidenti Wolodimi Zelenskiýniň harby uçarlar bilen birlikde has köp ýarag talap edendigini, özleriniň hem elinden geldigiçe kömek bermäge çalyşjakdyklaryny ýatlatdy.Degişli Habarlar