Papa Frankis Ýer Titremesinde Ejir Çekenler Bilen Arkalaşyk Üçin Çagyryş Etdi

Papa Frankis 6-njy fewralda Kahramanmaraşda bolan 7,7 we 7,6 bala barabar ýer titremelerinden soň Türkiýede we Siriýada ejir çekenler bilen arkalaşyk üçin çagyryş etdi.

1943958
Papa Frankis Ýer Titremesinde Ejir Çekenler Bilen Arkalaşyk Üçin Çagyryş Etdi

Katolikleriň ruhany lideri we Watikanyň döwlet Ýolbaşçysy Papa Frankis 6-njy fewralda Kahramanmaraşda bolan 7,7 we 7,6 bala barabar ýer titremelerinden soň Türkiýede we Siriýada ejir çekenler bilen arkalaşyk üçin çagyryş etdi.

Papa Frankis Watikanda çarşenbe günleri geçirýän umumy kabul edişliginde  Türkiýede başdan geçirilen we Siriýa bilen birlikde giň sebitde duýulan ýer titreme apaty hakynda durup geçdi.

Papa Frankis; “Häzirki wagtda göwnüm müňlerçe adamyň ýogalmagyna we ýaralanmagyna sebäp bolan tebigy apatda agyr ýitgi çeken Türkiýäniň we Siriýanyň halklarynyň ýanynda. Olar üçin doga okaýaryn. Bu agyr apatdan ejir çekenlere we halklara duýgudaşlyk bildirýärin” diýdi.

Hemmeleri bu tebigy apatda ýer titrmesiniň başdan geçirilen ýerleri bilen arkalaşyga çagyran Papa; “Bu doganlarymyzyň tragediýadan halas bolmaklary üçin doga okalyň” diýdi.Degişli Habarlar