Ysraýylly esgerler bir palestinaly çagany öldürdiler

Ysraýylyň goşunynyň basyp alyşlyk astyndaky Günbatar Şeriada geçiren operasiýsynda palestinaly 1 çaga ýogaldy

1943023
Ysraýylly esgerler bir palestinaly çagany öldürdiler

Palestinanyň Saglygy goraýyş ministrliginden berilen beýanata görä, Ysraýylly esgerler şu gün irden Günbatar Şerianyň Nablus şäherinde operasiýa geçirdiler. 

Operasiýada 17 ýaşyndaky palestinaly Hamza al-Aşkar, ysraýylly esgerler tarapyndan kellesinden od açylyp öldürildi. 

Beýleki tarapdan Ysraýylyň goşunyndan berilen beýanatda, şu gün irden Günbatar Şerianyň tapawutly nokatlarynda operasiýalaryň geçirilendigi habar berildi. 

Beýanatda operasiýada käbir palestinalylaryň ysraýylly esgerlere daş we molotow kokteýlini zyňandyklary mälim edildi. 

Operasiýada 4 palestinalynyň göz tussaglygyna alynandygy bellenen beýanatda, ysraýylly esgerlere od açandygy öňe sürülen 1 adamyň täsirsiz ýagdaýa getirilendigi aýan edildi. 

Ysraýylly esgerler we jöhit ýaşaýjylar tarapyndan od açylmagy netijesinde 2023-nji ýylyň başyndan bäri aralarynda 1 zenan we 9 çaga hem bolan jemi 42 palestinaly öldürildi. 


Etiketkalar: #Ysraýyl , #çaga , #palestinaly

Degişli Habarlar