Ýewraziýa Ykdysady Bileleşiginiň Hökümetara Geňeşiniň Maslahaty Almatyda Geçirilýär

Maslahata Bileleşige agza ýurtlaryň premýer-ministrleri gatnaşýar.

1941379
Ýewraziýa Ykdysady Bileleşiginiň Hökümetara Geňeşiniň Maslahaty Almatyda Geçirilýär

Gazagystanyň Premýer-ministri Alihan Smailowuň ýer eýeçiliginde 2 gün dowam etjek maslahata Bileleşigiň agzalary Russiýanyň Premýer-ministri Mihail Mişustin, Belarusyň Premýer-ministri Roman Golowçenko, Gyrgyzstanyň Premýer-ministri Akylbek Japarow we Ermenistanyň Premýer-ministri Nikol Paşinýan gatnaşýar.

Maslahatyň birinji gününde çäklendirilen çarçuwada duşuşan taraplar Ýewraziýa ykdysady bileleşiginde bilelikdäki tebigy gaz bazarynyň döredilmegi boýunça halkara ylalaşyk taslamasynyň düzülmegi, alkogol bazarynyň kadalaşdyrylmagy we Bileleşigiň sebitleýin galkynyş guramalarynyň alyp barýan işleri seljerildi.

Şu gün geçiriljek giňeldilen formatdaky maslahatda bolsa Bileleşige agza ýurtlaryň arasynda söwda we ykdysady hyzmatdaşlyk, tehniki ylalaşyklar, demir ýol we ýük gatnawy, energetika ýaly ugurlaryň başda durmagynda gün tertibiniň beýleki maddalary ara alynyp maslahatlaşylar.

Hökümet ýolbaşçylary 5-nji Almaty Digital Halkara Forumyna hem gatnaşarlar.Degişli Habarlar