Ýaranlaryň Berjek Ýaraglary Bilen Russiýa Hüjüm Etmeris

Ukrainanyň Goranmak ministri Oleksii Reznikow ýaranlaryn özkerine berjek ýaraglary bilen Russiýanyň terroritoriýasyna hüjüm guramajakdyklaryny beýan etdi.

1941606
Ýaranlaryň Berjek Ýaraglary Bilen Russiýa Hüjüm Etmeris

Ministr Reznikow paýtagt Kiýewde geçirilen Ukraina-ÝB toparynyň maslahatynda, ýaranlaryň Ukrainanyň goşunlaryna berýän ýarag kömegi hakynda beýannama berdi.

Reznikow “Patriot” we “SAMP-T” howa horanyş ulgamlarynyň ýany bilen täze “IRIS-T” we “NASAMS” raketalarynyň hem gysga möhletde getirilmegine garaşýandyklaryny beýan etdi.

Ukrainanyň uzak aralykly raketalar biln Russiýa hüjüm etmejekdigini kepillendirmäge taýýardyklaryny nygtan Reznikow; “300 kilometrlik aralykdan urup düşürme mümkinçiligine eýe bolsak, rus goşuny goranyşy üpjün edilmez we yza çekilmäge mejbur bolar. Ukraina ýaraglaryňyzyň Russiýanyň terroriýasyna hüjümde ulanmajakdygyny kepillendirmäge taýýar. Häzirlikçe basylyp alynan etraplardan ýeterlik nyşana bar. Biz nyşanalary kesgitlemegi ýaranlarymyz bilen kesgitlemäge taýýar” diýdi.Degişli Habarlar