Abrams Tanklarynyň Ukraina Gowşurlyş Işleri Birnäçe Aý Dowam Edip Biler

"ABŞ-nyň elinde artykmaç tank ýok, Ukraina üçin täze tanklar satyn alynar"

1938561
Abrams Tanklarynyň Ukraina Gowşurlyş Işleri Birnäçe Aý Dowam Edip Biler

ABŞ-nyň Goranmak ministrligi Pentagon, M1 Abrams tanklarynyň Ukraina gowşurlyş işleriniň birnäçe aý dowam edip biljekdigini habar berdi.

Pentagynyň metbugat geňeşçisinyň orunbasary Sabrina Singh, ýurdunyň Ukraina berjek M1 Abrams tanklary hakynda metbugata beýannama berdi.

ABŞ-nyň elinde artykmaç tankyň ýokdygyny, Ukraina üçin täze tanklaryň satyn alynjakdygyny aýdan Singh, şol sebäpli hem Abrams tanklarynyň Ukraina gowşurlyş işleriniň birnäçe aý dowam edip biljekdigini belledi.

ABŞ, Germaniýanyň Ukraina Leopard 2 tanklarynyň berilmegi meselesindäki adalary sebäpli Kiýewe M1 Abrams tanklaryny berjekdigini mälim edipdi.

 


Etiketkalar: #ABŞ , #Ukraina , #tank

Degişli Habarlar