Ysraýyldan Gaza Howa Hüjümi Guraldy

Hüjüm sebäpli golaýdaky öýlere zeper ýetirildi

1938756
Ysraýyldan Gaza Howa Hüjümi Guraldy

Ysraýyla degişli harby uçarlar, ir ertir Gazada Palestinaly ýaragly toparlara degişli harby zolaga yzly yzyna hüjüm gurady.

Palestinanyň Saglygy goraýyş ministrliginden berlen beýannamada, hüjümde adam pidasynyň çekilip çekilmändigi barada maglumat berilmedi.

Hüjüm sebäpli golaýdaky öýlere zeper ýetirlendigi nygtaldy.

Ysraýylyň goşuny, Gazadan, serhediň golaýyndaky ýehudi ilatly ýerlere 2 raketanyň atylandygyny we raketalaryň howa goranyş ulgamlary tarapyndan täsirsiz ýagdaýa getirlendigini habar berdi.

Ysraýylyň howpsyzlyk güýçleriniň Günbatar Şerianyň demirgazygyndaky Jenin bosgun düşelgesine düýn ir ertir guran operasiýasynda 9 palestinaly öldürlipdi.

 


Etiketkalar: #Ysraýyl , #Gaza , #Palestina

Degişli Habarlar