Sudanda Adatdan Daşary Ýagdaý Yglan Edildi

Sudanyň Günorta Kurdufan welaýatynda 4 adamyň öldürilen ýaragly hüjümi sebäpli 1 aý möhlet bilen adatdan daşary ýagdaý yglan edildi.

1937168
Sudanda Adatdan Daşary Ýagdaý Yglan Edildi

Welaýat häkimi Musa Mahmud döwletiň ähli mümkinçiliklerini mobilizläp, başdan geçirilen “gynançly we täleýsiz” wakanyň günäkärlerini adalata tabşyrjakdyklaryny, halkyn howpsuzlygy üçin degişli çäreleriň görülendigini aýtdy.

Mahmud welaýatyň howpsuzlyk toparynyň maslahatyndan soň howpsuzlygyň hem-de durnuklylygyň goralmagy, haosuň öňüniň alynmagy maksady bilen welaýatda 1 möhletli adatdan daşary ýagdaý düzgüniniň yglan edilendigini habar berdi.

Sebitde tire-taýpalaryň arasynda ýer, öri we suw serişdeleri dünüşmezlikleri ýaly sebäplerden wagtal-wagtal çaknyşyklar bolup geçýär.Degişli Habarlar