Rus Güýçleri Zaporožýede Öňe Barýar

Russiýa 24-nji fewralda Ukraina garşy hüjüm başladypdy.

1936371
Rus Güýçleri Zaporožýede Öňe Barýar

Rus güýçleriniň birnäçe wagtdan bäri çaknyşyklaryň saklanan ýeri bolan Ukrainanyň Zaporožýe sebitinde iki etrapçada öňe barýandygy habar berildi.

Rus ýolbaşçysy Wladimir Rogow, ýurdunyň Ria habarlar gullugyna beren beýannamasynda, rus güýçleriniň, Ukrainanyň gözegçiligi astynda bolan Zaporožýeden 50 kilometr alysda ýerleşýän günortad Orihow we gündogarda Gulýapole etrapçalarynda öňe barýandygyny mälim etdi.

Rogow, ady agzalýan etrapçalarda güýçli çaknyşyklaryň bolýandygyny belledi.

Rus güýçleri sebitiň günortasynda birnäçe ýeriň gözegçiligini ele geçirdi emma Zaporožýeni ele geçirip bilmedi.

Russiýa 24-nji fewralda Ukraina garşy hüjüm başladypdy.

 Degişli Habarlar