Ukraina Bilen Russiýa Ýesir Çalşygyny Dowam Etdirýär

Russiýa bilen Ukraina soňky gezek 1-nji dekabrda ýesirlerini çalşypdy.

1915545
Ukraina Bilen Russiýa Ýesir Çalşygyny Dowam Etdirýär

Ukraina bilen Russiýa gazanylan ylalaşyga laýyklykda ýesir çalşygyny dowam etdirýär.

Ukraina tarapyndan berlen beýannamada, Russiýa bilen ýesir çalşygynyň dowam edýändigi we 60 ukrain esgeriniň boşadylandygy nygtaldy.

Ýesirlerden 34-niň Rus güýçleriniň gözegçiligi astyndaky Mariupol şäherinde söweşenlerdigi we ýaralanan esgerleriň bejergi astyna alynjakdygy nygtaldy.

Beýannamada ýesir çalşygynyň dowam etjekdigi bellenildi.

Russiýanyň Goranmak ministrliginden berlen beýannama görä, Ukraina bilen geçirlen gepleşikleriň netijesinde 60 rus esgeriniň boşadylandygy nygtaldy.

Esgerleriň Goranmak ministrligine degişli uçar bilen Moskwa getiriljekdigi we lukmançylyk barlagyndan geçiriljekdigi bellenildi.

Russiýa bilen Ukraina soňky gezek 1-nji dekabrda ýesirlerini çalşypdy.

Ýesir çalşygynyň çäginde 50 rus we 50 ukrain esgeri boşadylypdy.

 

 


Etiketkalar: #ýesir , #Russiýa , #Ukraina

Degişli Habarlar