ABŞ Türkiýä Goýulan Çäklendirmeleri Aýyrýar

ABŞ-nyň Wekiller Palatasynyň garamagyna hödürlenen we Türkiýä F-16 harby uçarlarynyn satuwyny çäklendiriji şertlere esaslandyrýan maddalar goranyş býujetiniň taslamasyndan dolulygyna çykaryldy.

1915573
ABŞ Türkiýä Goýulan Çäklendirmeleri Aýyrýar

ABŞ-nyň Kongressiniň iki böleginden senatorlaryň we wekillerin gatnaşmagyndaky konferensiýa komiteti 857 milliard dollarlyk goranyş býujetini öz içine alýan Milli goranyş ygtyýarlandyrma taslamasyny işläp düzdi.

Taslama grek lobbisine ýakynlygy bilen tanalýan 18 Wekil tarapyndan hödürlenen we taslamanyň Wekiller Palatasy wersiýasyna goşulyp, kabul edilen Türkiýä F-16 uçarlarynyň satuwyny çäklendirýän maddalar goşulmady.

Türkiýä F-16 satuwyny şertlendirýän maddalar goranyş býujetiniň taslamasyndan çykaryldy.Degişli Habarlar