Terror Guramasy Boko Haramyň Hüjümleri Sebäpli Nigeriýany Terk Edenler Yzyna Dolanýar

6 ýyl ozal Boko Haramyň hüjümleri sebäpli sebiti terk eden 5 müň 704 adamyň öýüne dolandy

1914666
Terror Guramasy Boko Haramyň Hüjümleri Sebäpli Nigeriýany Terk Edenler Yzyna Dolanýar

Nigeriýanyň demirgazyk gündogarynda terror guramasy Boko Haramdan gaçan we goňşy ýurtlara giden 5 müň 704 adam öýüne dolandy.

Nigeriýanyň hökümetinden berlen beýannamada, harby goşunyň Borno welaýatynyň Martte sebitinde howpsyzygy ýola goýandygy nygtaldy.

Beýannamada, 6 ýyl ozal Boko Haramyň hüjümleri sebäpli sebitden gaçan we goňşy ýurtlar Kamerun bilen Nigere giden 5 müň 704 adamyň öýüne dolandygy bellenildi.

Beýannamada, öýüne dolananlaryň hökümet tarapyndan gurlan binalara ýerleşdirlendigi ýatladyldy.

Nigeriýada 2000-nji ýyllaryň başyndan bäri iş alyp barýan Boko Haramyň, 2009-njy ýylda bäri guraýan terrorçylykly hüjümlerinde 20 müňden gowrak adam ýogaldy.

Terror guramasy 2015-nji ýyldan bäri goňşy ýurtlar Kamerunda, Çatda we Nigerde hem hüjümler guraýar.

Ýurtdaky terrorçylykly hüjümler we çaknyşyklar sebäpli ýüz müňlerçe adam ýurduny terk etdi.

 Degişli Habarlar