Saud Arabystanyndaky sil apatynda 2 adam ýogaldy

Saud Arabystanynyň Jidde şäherinde aşa ýagan ýagyşlar sebäpli emele gelen sil apatynda 2 adamyň ýogalandygy habar berildi

1910962
Saud Arabystanyndaky sil apatynda 2 adam ýogaldy

Jidde şäherinde sil apaty sebäpli Şa Abdülaziz halkara howa menzilinde käbir uçar saparlarynyň yza süýşürilendigi, Şa Abdülaziz uniwersitedi bilen birlikde ençeme bilim ojagynda okuwlara arakesme berilendigi mälim edildi. 

Resmiler, häzirki wagta çenli sil apaty sebäpli 2 adamyň ýogalandygyny, halka mejbur bolmadyklary saýyn daşary çykmazlyklary barada çagyryş berdiler.  Degişli Habarlar