ABŞ Ukraina harby taýdan kömek bermäge dowam edýär

ABŞ-nyň Döwlet sekretary Entoni Blinken, ABŞ-nyň goşunynyň inwentaryndan Ukraina goşmaça 400 million dollarlyk ok-däri we harby enjam kömeginiň beriljekdigini habar berdi

1910454
ABŞ Ukraina harby taýdan kömek bermäge dowam edýär

ABŞ-nyň Döwlet sekretary Entoni Blinken beren ýazmaça beýanatynda: "ABŞ Ukrainanyň özüni goramagyna ýardam bermek üçin beriljek goşmaça harby kömek bilen Ukrainany goldamaga dowam edýär" diýip belledi. 

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň beren mandatyna laýyklykda Ukraina 26-njy gezek ABŞ-nyň inwentaryndan ýarag we harby enjam berjekdiklerini aýdan Entoni Blinken, Goranmak ministrliginiň inwentaryndan alynan 400 million dollarlyk bukjanyň düzüminde goşmaça ýarag, ok-däri we howa goranyş enjamlarynyň bardygyny habar berdi. 

Entoni Blinken şol soňky bukja bilen Ukraina berilen harby kömekleriň mukdarynyň takmynan 19,7 milliard dollara ýetjekdigini mälim etdi. 

Blinken beren top oklarynyň, takyk oklaryň, howa goranyş raketalarynyň we taktiki ulaglaryň söweş meýdanynda Ukraina peýda getirendigini aýan etdi. 


Etiketkalar: #Entoni Blinken , #Ukraina , #ABŞ

Degişli Habarlar