Rus Goşunynyň Düýn Ukraina Guran Hüjüminde 6 Adam Ýogaldy

Rus goşunyň Kiýewe 31 raketa atandygy, şol raketalardan 21-niň Ukrainanyň howa goranyş ulgamy tarapyndan hatardan çykarlandygy nygtaldy

1910287
Rus Goşunynyň Düýn Ukraina Guran Hüjüminde 6 Adam Ýogaldy

Ukrainanyň Howpsyzlyk güýçleriniň başlygy Igor Klimenko, rus goşunynyň düýn guran raketa hüjüminde 6 adamyň ýogalandygyny, 36 adamyň ýaralanandygyny habar berdi.

Kiýewiň şäher häkimi Witaliý Kliçko, rus goşunyň paýtagt Kiýewe 31 raketa atandygyny, şol raketalardan 21-niň Ukrainanyň howa goranyş ulgamy tarapyndan hatardan çykarlandygyny mälim etdi.

Ukrainanyň energetika firmasy Ukrenergo tarapyndan berlen beýannamada hem rus goşunynyň guran raketa hüjümleri sebäpli ýurduň çar tarapyndan suwyň we elektrik togynyň kesilendigini belledi.Degişli Habarlar