Demirgazyk Koreýa Ýaponiýanyň Üsaşyr Geçen Raketa Atdy

Ýaponiýanyň Goranmak ministrligi Demirgazyk Koreýanyň atan ballistiki raketasynyň ýurdunyň demirgazyk-gündogaryndan geçip, Ýuwaş ummana düşendigini habar berdi.

1888086
Demirgazyk Koreýa Ýaponiýanyň Üsaşyr Geçen Raketa Atdy

Goranmak ministri Hamada Ýasukazu 1 müň kilometr belentlige çenli göterilýän ballistiki raketanyň Ýaponiýanyň howa giňişliginden 1 minuda golaý geçendigini beýan etdi.

Hamada ýurduň demirgazyk-gündogaryndan geçip, 4,600 kilometr uçan raketanyň Ýaponiýanyň 3,200 kilometr gündogaryna, Ýuwaş ummana düşendigini nygtady.

Adybir sebitden geçýän gämilerde we uçarlarda ýitgi çekilmändigini beýan eden Hamada, raketanyň “Hwasong-12” kysymly orta aralykly ballistiki raketadygyny aýtdy.

Ministrler kabinetiniň Baş sekretary Matsuno Hirokazu raketanyň ýerli wagt boýunça sagat 7:22-de atylandygyny we 7:44-de ýapon milli suw giňişliginiň daşynda deňize gaçandygyny tassyklady.

Halkara   metbugatda 4,600 kilometrlik uçuş aralygynyň Demirgazyk Koreýanyň häzirki wagta çenli synagdan geçiren orta ýa-da uzak aralykly raketalaryň iň alys möhletlisidigine üns çekildi.

Ýapon hökümtiniň Pekindäki Ilçihanasy arkaly Demirgazyk Koreýa protest notasyny berendigi beýan edildi.Degişli Habarlar