Ukrain Goşulary Birnäçe Ýeri Halas Etdi

Ukrain goşuny Hersonda iki, Doneskde we Harkowda bolsa bir sany ilatly  ýeri ruslardan halas etdi.

1887848
Ukrain Goşulary Birnäçe Ýeri Halas Etdi

Resmi Kiýewiň beýanatynda Herson oblastyndaky Mirolýubowka we Arhangelsk ilatly ýerlerinin gözegçiliginiň Ukraina geçendigi habar berildi.

Doneskde Roske obasynyň, Harkowda bolsa Borowa obasynyň rus güýçlerinden yzyna alynandygy beýan edil.

Ukrain goşuny düýn Donesk oblasynda ýerleşýän strategik ähmiýetli Liman şäherini yzyna alypdy.Degişli Habarlar