Kreml: "Ukrainanyň 4 sebiti ertir Russiýa birikdiriler"

Dmitriý Peskow mesele bilen bagly beýanat berdi

1886335
Kreml: "Ukrainanyň 4 sebiti ertir Russiýa birikdiriler"

Russiýanyň hökümediniň Metbugat geňeşçisi Dmitriý Peskow, jedelleşikli referendumlaryň geçirilen Ukrainadaky sebitleriň,  ertir geçiriljek gol çekilşik dabarasy bilen resmi ýagdaýda Russiýa birikdiriljekdigini habar berdi. 

Russiýanyň hökümediniň Metbugat geňeşçisi Dmitriý Peskow Donetsk, Lugansk, Herson we Zaparožýe sebitleriniň Russiýa birikdirilmegi bilen bagly gol çekilşik dabarasynyň Moskwanyň wagty bilen sagat 15:00-da geçiriljekdigini mälim etdi. 

Russiýanyň Ukrainanyň territoriýasynyň çäginde ýerleşýän Donetsk, Lugansk, Herson we Zaparožýe sebitlerinde 23-27-nji sentýabr aralygynda geçirilen referendumlarda sesleriň 93 göterimden gowragy, Russiýa birikmegi kabul edipdi. Degişli Habarlar