Nigeriýada guralan hüjümde 11 adam ýogaldy

Nigeriýanyň demirgazyk-gündogarynda terror guramasy ISWAP tarapyndan guralan hüjümde 11 daýhan ýogaldy

1883190
Nigeriýada guralan hüjümde 11 adam ýogaldy

Ýurduň Milli metbugatynda berilen habarlara görä terror guramasynyň agzalary Borno ştatynda daýhanalara hüjüm guradylar. 

Hüjümde 11 daýhanyň ýogalandygy, köp sanda adamyň hem ýaralanandygy mälim edildi. 

Terrorçylar hüjümde şeýle hem azyk önümlerini hem ogurladylar. 

Soňky ýyllarda geçirilen operasiýalara garamazdan gurama Nigeriýa üçin uly howp emele getirmäge dowam edýär. Degişli Habarlar