Ysraýyl Gaza Hüjüm Gurady

Gazada Yslamy Jihad hereketine degişli ýerlere hüjüm guralandygy nygtaldy.

1864417
Ysraýyl Gaza Hüjüm Gurady

Ysraýylyň goşuny, basyp alyşlyk astyndaky Gaza sektoryna hüjüm gurady.

Ysraýylyň goşuny tarapyndan berlen ýazmaça beýannamada “Şapak” hökmünde häsiýetlendirlen operasiýanyň çäginde, Gazada Yslamy Jihad hereketine degişli ýerlere hüjüm guralandygy nygtaldy.

Beýannamada mundan başgada, Ysraýyl front liniýasynda hem “Adatdan daşary ýagdaý” dolanşygynyň yglan edilendigi bellenildi.Degişli Habarlar