Lawrow Bolgariýa Degişli Garşylygyň Görkeziljekdigini Beýan Etdi

Bolgariýanyň Russiýanyň 70 diplomatyny “islenmeýän adam” diýip yglan edipdi.

1852008
Lawrow Bolgariýa Degişli Garşylygyň Görkeziljekdigini Beýan Etdi

Russiýanyň Daşary işler minsitri Sergeý Lawrow Golgariýanyň 70 rus diplomatyny ýurtdan çykarmak hakyndaky kararyna degişli garşylygyň görkeziljekdigini aýtdy.

Lawrow we Russiýa sapar eden Wenesuelanyň Daşary işler ministri Karlos Faria paýtagt Moskwada geçiren duşuşygyndan soň metbugat ýygnagyny gurady.

Bolgariýanyň Russiýanyň Sofiýadaky Ilçihanasynda işleýän 70 diplomaty “islenmeýän adam” diýip yglan etmek hakyndaky karary boýunça garaýyş beýan eden Lawrow, şol kararyň “bikanundygyny” aýtdy.

Sergeý Lawrow: “Ministrligimiziň garaýyşyna görä ilçihana adaty şertlerde işläp bilmeýär. Elbetde bolgar kardeşlerimize garşylyk görkezeris” diýdi.Degişli Habarlar