Ukraina: "Russiýanyň harby birikmeleri Herson sebitindäki Nikolaýewkadan çekildi" diýdi

Ukrainanyň Baş Ştaby, rus esgerleriň Herson sebitindäki Nikolaýewka ýaşaýyş zolagynda uly ýitgiler çekendigini we yza çekilendigini habar berdi

1835074
Ukraina: "Russiýanyň harby birikmeleri Herson sebitindäki Nikolaýewkadan çekildi" diýdi

Ukrainanyň Baş Ştaby tarapyndan berilen ýazmaça beýanatda, Russiýanyň 24-nji fewralda Ukraina garşy başladan söweşde başdan geçirilen soňky hadysalar barada maglumat berildi. 

Beýanatda, Herson sebitindäki Nikolaýewka ýaşaýyş zolagynda aldym-berdimli çaknyşyklaryň bolandygy, rus harby güýçleriň şol çaknyşyklarda uly ýitgiler çekendigi we şol sebäpli yza çekilmäge mejbur galandygy aýan edildi. 

Beýleki tarapdan Russiýanyň goşunynyň Dnepr sebitindäki Slobožansk ýaşaýyş zolagy ugrunda hüjüme geçmek üçin taýarlyk görmäge dowam edýändigi mälim edildi. 


Etiketkalar: #Russiýa , #Ukraina , #Herson , #Dnepr

Degişli Habarlar