ÝB-ne Agza Ýurtlar Ukraina 500 Million Ýewrolyk Harby Kömek Berer

ÝB-niň Ukraina berýän harby kömekleriniň jemi mukdary 2 milliard ýewro ýetdi.

1831824
ÝB-ne Agza Ýurtlar Ukraina 500 Million Ýewrolyk Harby Kömek Berer

ÝB-ne agza ýurtlar, Russiýa bilen söweşýän Ukraina harby taýdan goldaw bermek üçin 500 million ýewrolyk goşmaça kömegiň berilmegi meselesinde ylalaşyk gazandy.

ÝB Geňeşi tarapyndan berlen beýannamada, ÝB-niň berjek goşmaça kömeginiň, Ukrainanyň harby goşunynyň ýurduň özygtyýarlygynyň we bitewiliginiň goralmagyna, mundan başgada Russiýanyň hüjümlerine garşy asuda ilatyň goralmagyna goldaw berjekdigi nygtaldy.

Soňky kömek bilen birlikde ÝB-niň Ukraina berýän harby kömekleriniň jemi mukdary 2 milliard ýewro ýetdi.

ÝB-niň Daşarky gatnaşyklardan we howpsyzlykdan jogapkär ýokary wekili Borrel “ÝB we gurama agza ýurtlar söweşiň başyndan bäri Ukraina goldaw berýär we goldaw bermäge dowam ederis” diýdi.

 


Etiketkalar: #kömek , #Ukraina , #ÝB

Degişli Habarlar