Kolumbiýa Ukrainaly Esgerlere Tälim Berer

11 adamlyk harby topar Ukrainaly esgerlere mina saplaýyş tälimini berer

1831387
Kolumbiýa Ukrainaly Esgerlere Tälim Berer

Kolumbiýa, Ukrainaly esgerlere mina saplaýyş tälimini berer

Kolumbiýanyň Goranmak ministri Molano, Twitterden beren habarnamasynda, 11 adamlyk harby toparyň Ukrainaly esgerlere mina saplaýyş tälimini bermek üçin NATO agza ýurtlardan birine gitjekdigini nygtady.

Russiýanyň 24-nji fewralda Ukraina garşy başladan hüjümlerinden soň ynsanperwer kömegi bilen birlikde Ukraina mina saplaýyş işleri meselesinde hem goldaw bermek isleýändiklerini ýatladan Molano, ýurdunyň erkinlige uly ähmiýet berýändigini belledi.

 Degişli Habarlar