Wengriýada Bolan Otly Heläkçiliginde Birnäçe Adam Ýogaldy

Otlynyň marşrutka bilen kakyşmagy sebäpli 2-i agyr 10 adam ýaralandy.

1807405
Wengriýada Bolan Otly Heläkçiliginde Birnäçe Adam Ýogaldy

Wengiýada ýolagçy otlysynyň marşrutka bilen kakyşmagy sebäpli 2-i agyr 10 adam ýaralandy.

Howpsyzlyk güýçleri Umsen şäherinde marşrutkanyň relýese çykmagy sebäpli bolan heläkçilikde birnäçe adamyň hem ýogalandygyny habar berdi.

Wengiýada Döwlet demir ýollaryndan berlen beýannamada hem 22 ýolagçysy bolan otlynyň marşrutka bilen kakyşmagy sebäpli 2-si agyr 10 adamyň ýaralandygy, birnäçe adamyň hem ýogalandygy nygtaldy.

Beýannamada, berlen duýduryşa garamazdan marşrutkanyň otlynyň geçýan ýoluna girendigi bellenildi.

 Degişli Habarlar