Wengriýada Bolan Bolan Otly Heläkçiliginde 5 Adam Ýogaldy

Ýaralananlaryň golaýdaky hassahanalarda bejergi astyna alynandygy habar berildi.

1807683
Wengriýada Bolan Bolan Otly Heläkçiliginde 5 Adam Ýogaldy

Wengiýada ýolagçy otlysynyň marşrutka bilen kakyşmagy sebäpli 2-i agyr 13 adam ýaralandy.

Howpsyzlyk güýçleri Umsen şäherinde marşrutkanyň relýese çykmagy sebäpli bolan heläkçilikde 5 adamyň hem ýogalandygyny habar berdi.

Wengiýada Döwlet demir ýollaryndan berlen beýannamada hem 22 ýolagçysy bolan otlynyň marşrutka bilen kakyşmagy sebäpli 2-si agyr 13 adamyň ýaralandygy, 5 adamyň hem ýogalandygy nygtaldy.

Ýaralananlaryň golaýdaky hassahanalarda bejergi astyna alynandygy habar berildi.

Beýannamada, berlen duýduryşa garamazdan marşrutkanyň otlynyň geçýan ýoluna girendigi bellenildi.Degişli Habarlar