Putin Global Bazarlara Tebigy Gaz Üpjünçiliginiň Dowam Etdekdigini Aýtdy

Russiýanyň döwlet Ýolbaşçysy Wladimir Putin global bazarlara suwklandyrylan gaz bilen bilen birlikde üznüksiz tebigy gaz üpjünçiligini dowam etdirjekdiklerini mälim etdi.

1782966
Putin Global Bazarlara Tebigy Gaz Üpjünçiliginiň Dowam Etdekdigini Aýtdy

Kreml Putiniň Dohada başlan Gaz eksport edýän ýurtlaryň Forumy üçin taýýarlan beýannamasyny çap etdi.

Beýannamada soňky döwürde global energiýa bazarlarynda durnuksyzlyklaryň başdan geçirilýändigini nygtan Putin; “Şu möhüm senagatyň gysga möhletde kadalaşmagy netijeli halkara hyzmatdaşlygyna baglydyr” diýdi.

Putin energetika pudagynda döwrebaplaşma tapgyrynyň bolsa deňagramly dowam etmelidigine ünsi çekip, energetikada özgerlişigiň şahsy taraplaryň bähbitlerini ilerletme serişdesine öwrülmezliginiň, maýa goýumlar ýa-da başga ugurlar boýunça çäklendirmelerin goýulmazlygynyň dünýä jemgyýetçiliginiň bähbidine boljakdygyna ynanýandyklaryny aýtdy.

Tebigy gaza bolan islegin iňňän ýokardygyny beýan eden Wladimir Putin; “Russiýa bolsa suwklandyrylan gaz bilen birlikde bu çig malyň dünýä bazarlaryna üznüksiz üpjünçiligini dowam etdirmek, gerek bolan infrastrukturany ösdürmek we gaz pudagyndaky maýa goýumlary artdyrmak isleýär” diýdi.Degişli Habarlar