NATO, Ortaýer Deňizinde Türgenleşik Geçirýär

Neptune Strike 2022 türgenleşigi 4-nji fewrala çenli dowam eder

1767648
NATO, Ortaýer Deňizinde Türgenleşik Geçirýär

NATO tarapyndan berlen beýannama görä, NATO-nyň deňiz hüjüm we goldaw güýçleri serkerdeligi tarapyndan gurama agza ýurtlaryň harby gämileriniň we ABŞ-nyn 6-njy deňiz flodynyň gatnaşmagynda Ortaýer deňizinde türgenleşik geçirilýär.

NATO, Neptune Strike 2022 türgenleşiginiň 4-nji fewrala çenli dowam etjekdigini mälim etdi.

Türgenleşige USS Harry S. Truman uçar gämisi hem gatnaşýar.

NATO tarapyndan berlen beýannamada “Sowuk söweşden bäri ilkinji gezek ABŞ-nyň uçar gämisiniň NATO-nyň ýolbaşçylygynda geçirilýän türgenleşigine gatnaşýandygy” nygtaldy.Degişli Habarlar