Kamerunda gije klubynda partlama boldy

Kamerunyň paýtagty Ýaunde şäherinde gije klublarynyň birinde bolan partlamada köp sanda adam ýogaldy

1766977
Kamerunda gije klubynda partlama boldy

Şaýatlar tarapyndan berilen beýanatda, ýurdyň paýtagty Bastos etrabynyň çäklerinde ýerleşýän "Liws" atly gije klubynda ýerli wagt bilen sagat 03:00-da güýçli partlamanyň bolandygy, ýangynyň ýüze çykandygy we başdan geçirilen dyklyşmalar sebäpli köp sanda adamyň ýogalandygy habar berildi. 

Ýaralanan adamlar Ýaunde Merkez we Kefta d'Ekounou hassahanalarynda bejergi astyna alyndylar. 

Ýangyn ýangyn söndürijiler tarapyndan gözegçilik astyna alyndy. 

Partlamanyň näme sebäpli bolandygy barada entek habar berilmedi. Degişli Habarlar