Nigeriýada Daýhanlary Nyşana Alan Ýaragly Hüjümlerde 13 Adam Ýogaldy

Ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bolsa hüjümda 37 adamyň ýogalandygyny habar berdi.

1762973
Nigeriýada Daýhanlary Nyşana Alan Ýaragly Hüjümlerde 13 Adam Ýogaldy

Nigeriýada ýaragly adamlaryň Nakundna obasyna erkin meýdanlaryndaky daýhanlara hüjüm gurandygy habar berildi.

Hüjümde 13 adamyň ýogalandygy, köp sanly adamyň hem ýaralanandygy bellenildi.

Ýaralananlaryň hassahanada bejergi astyna alynandygy, hüjüm hakynda derňew işiniň gozgalandygy nygtaldy.

Ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bolsa hüjümda 37 adamyň ýogalandygyny habar berdi.Degişli Habarlar