Demirgazyk Koreýa Täze Raketa Synagyny Geçirdi

Demirgazyk Koreýa, ABŞ-nyň sanksiýa kararyna garamazdan raketa synagyny geçirdi.

1763062
Demirgazyk Koreýa Täze Raketa Synagyny Geçirdi

Demirgazyk Koreýa, ABŞ-nyň sanksiýa kararyndan soň täze raketa synagyny geçirdi.

Demirgazyk Koreýanyň merkezi KJNA habarlar gullugynda berlen habarda, Demirgazyk Koreýanyň ozalky raketa synaglary sebäpli täze sanksiýa goýan ABŞ-na “söweşiji tutumyny” dowam etdiren halatynda has güýçli gaýtawul beriljekdigi baradaky duýduryşdan birnäçe sagat soň, otlynyň üstünden raketa synagyny geçirendigi nygtaldy.

Habarda, synagyň, relýesli raketa toparynyň taýarlyklarynyň gözden geçirilmegini maksat edinýändigi bellenildi.

Demirgazyk Koreýanyň “Rodong Sinmun” gazeti, wagonlardan uçurlan iki raketanyň fotosuratyna ýer berdi.Degişli Habarlar