Braziliýada gaýa böleginiň adamlaryň üstüne gaçmagy netijesinde ýogalanlaryň sany 7 adama ýetdi

Ştatyň Kapitoli şäherinde ýerleşýän Furnas kölünde syýahatçylaryň syýahat edýän mahaly ägirt uly bir gaýa ol ýerden geçip barýan gaýyklaryň üstüne gaçdy

1759478
Braziliýada gaýa böleginiň adamlaryň üstüne gaçmagy netijesinde ýogalanlaryň sany 7 adama ýetdi

Brazliýanyň Minas-Žeraýs ştatynda düzüminde syýahatçylar bolan gaýygyň üstüne gaýa böleginiň gaçmagy netijesinde ýogalan adamlaryň sany 7-ä ýetdi. 

Ýurdyň metbugatynda berilen habarlarda, ýogalan 3 zenanyň we 4 erkegiň şahsyýetleriniň entek anyklanmandygy habar berildi. 

Minas-Žeraýs ştatynyň Ýangyn söndüriji gullugy tarapyndan berilen beýanatda, dereksiz ýitenleriň sanynyň 3 adamdygy, dereksiz ýiten adamlaryň gaýa böleginiň göni üstüne gaçan Jesus atly gaýykda bolandyklary mälim edildi. 

Ştatyň Kapitoli şäherinde ýerleşýän Furnas kölünde syýahatçylaryň syýahat edýän mahaly ägirt uly bir gaýa ol ýerden geçip barýan gaýyklaryň üstüne gaçdy. 


Etiketkalar: #gaýyk , #gaýa , #Braziliýa

Degişli Habarlar