Belarusyň Londondaky Ilçihanasyna Guralan Hüjümde Belarusly Diplomatlardan Biri Agyr Ýaralandy.

Hüjümden soň Britaniýanyň Belarusdaky geňeşçi ilçisi Belarusyň Daşary işler ministrligine çagyryldy.

1750323
Belarusyň Londondaky Ilçihanasyna Guralan Hüjümde Belarusly Diplomatlardan Biri Agyr Ýaralandy.

Belarusyň Britaniýanyň paýtagty Londondaky ilçihanasyna guralan hüjümde belarusly diplomatlardan biri agyr ýaralandy.

Belarusyň Daşary işler ministrliginden berlen beýannama görä, hüjümçileriň käbiri saklandy.

Beýannamada, hüjümde ýaralanan diplomatlardan biriniň ýagdaýynyň agyrdygy bellenildi.

Beýleki tarapdan hüjümden soň Britaniýanyň Belarusdaky geňeşçi ilçisi Belarusyň Daşary işler ministrligine çagyryldy.

Ministrlik hüjüm hakynda giňgerimli derňew işiniň geçirilmegini talap etdi.Degişli Habarlar