Emmanuel Makron Italiýada Saparda Bolýar

Saparyň çäginde Italiýa bilen Franiýanyň arasynda güýçlendirlen özara hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekişilmegine garaşylýar.

1739171
Emmanuel Makron Italiýada Saparda Bolýar

Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron resmi sapar bilen Italiýa bardy.
Makron, Rime guraýan resmi saparynyň çäginde ilki Italiýanyň Prezidenti Mattarella bilen duşuşdy.
Makron soň bolsa Italiýanyň Premýer-ministri Dragi bilen duşuşdy.
Saparyň çäginde Italiýa bilen Franiýanyň arasynda güýçlendirlen özara hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekişilmegine garaşylýar.
Şertnama iki ýurduň arasynda birnäçe ugurda edilýän hyzmatdaşlygyň güýçlendirilmegini we ozal düşnüşmezliklere sebäp bolan ugurlarda indi kynçylygyň başdan geçirilmezligi üçin ýörite mehanizmiň döredilmegini maksat edinýär.
 Degişli Habarlar