Zelenskiý, Türk Halkyny we Prezident Erdogany Respublika Baýramy Bilen Gutlady

Zelenskiý Twitterden beren habarnamasynda, ýurtlaryň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy takdyr edýändigini nygtady.

1726619
Zelenskiý, Türk Halkyny we Prezident Erdogany Respublika Baýramy Bilen Gutlady

Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiý, türk halkyny we Prezident R. T. Erdogany 29-njy oktýabr Respublika baýramy bilen gutlady.

Zelenskiý Twitterden beren habarnamasynda, ýurtlaryň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy takdyr edýändigini nygtady.

Iki ýurduň arasyndaky özara gatnaşyklaryň uly mümkinçilige eýedigini nygtan Zelenskiý, türk halkyny Prezident Erdogany 29-njy oktýabr Respublika baýramy bilen mähirli gutlaýandygyny ýatlatdy.

Ukrainanyň Daşary işler ministrligi hem Twitterden Respublika baýramy mynasybetli gutlag ýüzlenmesini çap etdi.Degişli Habarlar