Merkel, Palestina-Ysraýyl Meselesinde Iki Döwetli Çözgüde Goldaw Berýär

Iordan Şasy Abdullah Germaniýada saparda boldy

1725849
Merkel, Palestina-Ysraýyl Meselesinde Iki Döwetli Çözgüde Goldaw Berýär

 

Germaniýanyň Federal Kansleri Angela Merkel, Palestina-Ysraýyl meselesinde iki döwetli çözgüde goldaw berýändiklerini nygtady.

Merkel bilen Iordan Şasy Abdullah, Germaniýanyň paýtagty Berlinde dolan duşuşykdan soň metbugata beýannama berdi.

Merkel, Palestina-Ysraýyl meselesiniň iki garaşsyz döwletiň gurulmagy bilen çözülip bilinjekdigini nygtady.

Federal Kansler Merkel, Palestina-Ysraýyl meselesiniň parahatçylykly ýagdaýda çözülmegine goldaw berýän İordan Şasyna sag bolsun aýtdy.

Iordan Şasy Abdullah bolsa, Merkeliň birnäçe krizisiň çözülmeginde uly rol oýandygyny nygtady we Merkel barada öwgüli sözler aýtdy.

Abdullah, Merkeliň dünýäni has baý we asuda ýagdaýa getirmek üçin tagalla edendigini belledi.Degişli Habarlar