Sudanlylar Harby Agdarlyşyga Garşy Köçä Çykdy

Hartumdaky ýollar ýapyldy

1724719
Sudanlylar Harby Agdarlyşyga Garşy Köçä Çykdy

Sudanyň halky harby agdarlyşykdan soň Hartumdaky ýollary ýapdy.

Halk harby agdarlyşyga garşy durmak üçin köçä çykdy.

Sudanyň Premýer-ministri Abdalla Hamdok göz astyna alyndy.

Minisrtler kabinetiniň agzalarynyň esasy bölegi we hökümetiň tarapdary bolan partiýalaryň ýolbaşçylary tussag edildi.

 


Etiketkalar: #harby agdarlyşyk , #Sudan

Degişli Habarlar