Russiýada metilli spirtden zäherlenen adamlaryň sany artýar

Russiýanyň Ural Federal sebitinde metilli spirtden zäherlenenleriň sany 24 adama ýetdi

1723317
Russiýada metilli spirtden zäherlenen adamlaryň sany artýar

Russiýanyň metbugatynyň ýerli resmilere esaslanyp beren habaryna görä, Ýekaterenburg şäherinde 7-nji oktýabrdan bäri 24 adam metilli spirt içenligi sebäpli ýogaldy. 

Ýekaterenburg şäheriniň kazyýeti waka bilen baglanşykly 2 adamyň saklanmagy barada karar kabul edipdi. Degişli Habarlar