Pakistanda Bombaly Hüjüm Guraldy

Hüjümde ilkinji kesgitlemelere görä, 1 polis gullukçysy ýogaldy, 17 adam ýaralandy.

1721324
Pakistanda Bombaly Hüjüm Guraldy

Pakistanyň Buluçistan welaýatynda uniwersitetiň golaýynda bombaly hüjüm guraldy.

Bombaly hüjümde ilkinji kesgitlemelere görä, 1 polis gullukçysy ýogaldy, 17 adam ýaralandy.

Ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdelerine görä, Ketta şäherinde Buluçistan uniwersitetinde bomba ýüklenen ulag ýaryldy.

Hüjümde ilkinji kesgitlemelere görä, 1 polis gullukçysy ýogaldy, 17 adam ýaralandy.

Hüjümiň jogapkärçiligini heniz öz üstüne alan bolmady.

 Degişli Habarlar