Afrinde Bombaly Hüjüm Guraldy

Hüjümde asuda ilatdan 3 adam ýogaldy, 10 adam hem ýaralandy.

1717868
Afrinde Bombaly Hüjüm Guraldy

Siriýanyň Afrin welaýatynda, ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG tarapyndan guralan bombaly hüjümde asuda ilatdan 3 adam ýogaldy.

Afrinde günorta wagty PKK/ÝPG tarapyndan goýlan bomba ýüklenen ulag ýaryldy.

Hüjümde asuda ilatdan 3 adam ýogaldy, 10 adam hem ýaralandy.

Ýaralananlar golaýdaky hassahanalarda bejergi astyna alyndy.

Terror guramasy PKK/ÝPG tarapyndan ozal hem Afrinde terrorçylykly hüjümler guralypdy.Degişli Habarlar