Borrell Russiýa Bilen Durnukly Gatnaşyk Etmek Isleýändikleri Beýan Etdi

ÝB-niň Daşary gatnaşyklardan we Howpsuzlyk syýasatyndan jogapkär ýokary Wekili Žozep Borrell ÝB-niň Russiýa bilen durnukly we meýilleşdirilen gatnaşyk isleýändiklerini aýtdy.

1710130
Borrell Russiýa Bilen Durnukly Gatnaşyk Etmek Isleýändikleri Beýan Etdi

Borrelliň ofisinden berilen ýazmaça beýannamada ýokary Wekiliň Russiýanyň döwlet Ýolbaşçysy Wladimir Putin bilen BMG-nin 76-njy Sessiýasynyň çäginde duşuşandygy habar berildi.

Beýannamada liderleriň ÝB-Russiýa özara gatnaşyklarynyň ýany bilen gün tertibindäki halkara meseleler hakynda pikir alyşandygy mälim edilýär.

Borrelliň Putine ÝB-niň Russiýa bilen durnukly we meýilleşdirilen gatnaşyk etmek isleýändigini aýdandygy nygtalyp, iki güýjüň arasynda esasanda Ukrainanyň özygtyýarlylygy we territorial bitewiligine äsgermezçilik, kiber howplar, dizinformasiýa we beýleki çylşyrymly wehimler boýunça düşnüşmezlikleriň dowam edýändigi beýan edildi.

Borrell bilen Putiniň duşuşygynda Owganystan, Liwia, Mali we Ýakyn Gündogar boýunça hyzmatdaşlygyň dowam etmelidigine üns çekildi.Degişli Habarlar