Polşa-Belarus Serhinde 4 Migrant Doňdy

Sowuk howa sebäpli aradan çykan migrantlara uly gynanç bildirildi

1709219
Polşa-Belarus Serhinde 4 Migrant Doňdy

BMG-nyň Bosgunlar boýunça ýokary komisarlygy bilen Halkara Göç guramasynyň beren bilelikdäki beýannamasynda Polşa-Belarus serhedinde 2-i yrakly 2 migrantyň doňandygy mälim edildi.

Beýannamada sowuk howa sebäpli aradan çykan migrantlara uly gynanç bildirilýändigi bellenildi.

Beýannamada iki ýurduň serhedinde bikanun ýagdaýda ýurda girmäge synanşýan migrantlaryň yza serpikdirilýändigi hakyndaky habarlara uly alada bildirilýändigi nygtaldy.

Polşa, Belarusyň üsti bilen ÝB-ne gidýän migrantlaryň sanynyň artandygy sebäpli serhede 150 kilometrlik diwar örmek hakynda karar kabul edipdi.


Etiketkalar: #serhet , #migrant , #Belarus , #Polşa

Degişli Habarlar