Nigeriýada Zamun Alynan 21 Okuwçydan 10-y Boşadyldy

Nigeriýada geçen ýyl zamun alynan 1400 okuwçydan 200-e golaýy boşadyldy.

1708092
Nigeriýada Zamun Alynan 21 Okuwçydan 10-y Boşadyldy

Günbatar Afrikada ýerleşýän Nigeriýada 5-nji iýulda zamun alynan 21 okuwçydan 10- boşadyldy.

Ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň berýän habaryna görä, zamun alynan okuwçylar üçin belli mukdarda pul tölendi.

Habarda zamun alynan 21 okuwçydan 10-nyň boşadylandygy, 11 okuwçynyň bolsa heniz ýaragly adamlaryň elindedigi bellenildi.

Okuwçylaryň saglyk ýagdaýyny gowudygy nygtaldy.

Nigeriýada geçen ýyl zamun alynan 1400 okuwçydan 200-e golaýy boşadyldy.Degişli Habarlar