Nigeriýada Guralan Terrorçylykly Hüjümde 12 Esger Ýogaldy

Terrorçylar ýaragdan doly 3 ýük ulagyny ele geçirdi.

1707294
Nigeriýada Guralan Terrorçylykly Hüjümde 12 Esger Ýogaldy

Nigeriýanyň demirgazyk gündogarynda ýerleşýän Borno welaýatynda, terror guramasy Boko Haramyň ýarag alyp barýan harby kerwene guran hüjüminde 12 esger ýogaldy.

Milli köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde berlen habarlara görä, terror guramasy Boko Haram ýarag alyp barýan harby kerweni nyşana aldy.

Hüjümde 12 esgeri öldüren terrorçylar ýaragdan doly 3 ýük ulagyny ele geçirdi.Degişli Habarlar