S-500 howa goranyş ulgamlary Russiýanyň goşunynda ornaşdyrylmaga başlandy

Borisow: “S-500 howa goranyş ulgamlary Russiýanyň goşunynda ornaşdyrylmaga başlandy” diýip habar berdi.

1706953
S-500 howa goranyş ulgamlary Russiýanyň goşunynda ornaşdyrylmaga başlandy

 Russiýanyň Wise-premýeri Ýuriý Borisow, täze döwrebap S-500 howa goranyş ulgamlarynyň Russiýanyň goşunyna gowşurylmaga başlanandygyny habar berdi. Ýuriý Borisow, Týumen şäherinde metbugat işgärlerine beren beýanatynda, döwlete degişli Almaz-Anteý kärhanasy tarapyndan özgerdilen, “Prometeus” diýip atlandyrylýan S-500 howa goranyş ulgamlarynyň üstünde durup geçdi. Ulgamlaryň gerek bolan synaglardan geçirilendigini aýdan Borisow: “S-500 howa goranyş ulgamlary Russiýanyň goşunynda ornaşdyrylmaga başlandy” diýip habar berdi. S-400 howa goranyş ulgamlarynyň ýerine ornaşdyryljak S500-leriň synaglary 2017-nji ýyldan bäri dowam edýärdi.Degişli Habarlar