Eýran Goňşy Ýurtlar Bilen Ýakyndan Gatnaşyk Etmek Isleýär

Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi, ýurdunyň daşarky syýasatda ilkinji nobatda goňşularynyň başda durmagynda sebitde ýerleşýän ýurtlar bilen ýakyndan gatnaşyk etmek isleýändigini aýtdy.

1706822
Eýran Goňşy Ýurtlar Bilen Ýakyndan Gatnaşyk Etmek Isleýär

Prezident Raisi, Şanhaý Hyzmatdaşlyk guramasynyň liderler maslahatyna gatnaşmak üçin Täjigistana gitdi. Eýranyň Prezidenti saparynyň öňüsyrasynda howa menzilinde metbugata beýanat berdi. Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmonyň myhmany hökmünde ŞHG-nyň liderler maslahatyna gatnaşjakdygyny aýdan Reisi “Täjigistana gurajak saparym medeniýet, ykdysadyýet we syýasat taýdan özara gatnaşyklarymyzda täze sahypa açar” diýdi.

Saparynyň çäginde Täjigistan bilen hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekişjekdiklerini aýdan Raisi, maslahata gatnaşjak beýleki ýurtlaryň liderleri bilen hem duşuşjakdygyny ýatlatdy. Ýurdunyň sebitara hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýändigini aýdan Raisi, “Eýran, sebitara hyzmatdaşlyk meselesinde iň täsirli guramalardan biri bolan ŞHG-da uly rol oýnar” diýip belledi.

 Eýranyň Prezidenti Raisi, ýurdunyň goňşy ýurtlaryň başda durmagynda sebitde ýerleşýän ýurtlar bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edilmegine uly ähmiýet berýändigine ünsi çekdi.Degişli Habarlar