Dünýä Ýangynlara Garşy Göreşýar

Dünýäniň Ençeme Ýerinde Ýangynlar Dowam Edýär

1684757
Dünýä Ýangynlara Garşy Göreşýar

Ýangynlar dünýäniň ençeme ýurduna ýaramaz täsir ýetirýär.

ABŞ-da 91 tokaý ýangyny bir aýdan bäri söndürilip bilinmedi.

İýul aýynda başlan ýangynlarda 2 million inedördül metr tokaý meýdany ýandy.

Gresiýada soňky 48 sagatda 116 ýerde ýangyn başlady.

Hepdäniň ahyrynda 800-den gowrak ýerde ýangyna garşy göreşen İtaliýada bolsa, Sisiliýa adasynda agyr ýitgi çekildi.

Demirgazyk Makedoniýanyň dürli etraplarynda we Horwatiýada tokaýlyk meýdanlarda bolan ýangynlarda onlarça gepdar tokaý ýandy.

Agyr tropiki şertler we güýçli ýel sebäpli ýangyn söndürijiler agyr şertlerde iş alyp barýar.

Russiýanyň gündogarynda-da birnäçe hepde ozal başlan tokaý ýangynlary dowam

edýär.

 Degişli Habarlar