Tunisiň Prezidenti Kaýs Said Alžiriň Prezidenti Abdülmejid Tebbun bilen gürrüňdeş boldy

Tunisiň Prezidenti Kaýs Said Alžiriň Prezidenti Abdülmejid Tebbun bilen telefon arkaly gürrüňdeş boldy

1683518
Tunisiň Prezidenti Kaýs Said Alžiriň Prezidenti Abdülmejid Tebbun bilen gürrüňdeş boldy

Tunisiň Prezidenti Kaýs Said, Alžiriň Prezidenti Abdülmejid Tebbuna ýurdunyň dogry ýolda barýandygyny we ýakyn wagtda möhüm kararlaryň kabul ediljekdigini mälim etdi. 

Alžiriň Prezidentliginden berilen ýazmaça beýanatda, Tebbunyň Said bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirendigi habar berildi. 

Tunisde başdan geçirilen wakalaryň ele alynan telefon gürrüňdeşliginde Saidiň Tebbuna ýurdunyň demokratiýanyň we plýuralizmiň berkidilmegi üçin dogry ýolda barýandyklaryny we ýakyn wagtda möhüm kararlaryň kabul ediljekdigini aýan etdi. 

Beýanatda kararlaryň haçan aýan ediljekdigi we düzümi barada bolsa maglumat berilmedi. 

Tunisiň Prezidentligi tarapyndan mesele bilen bagly beýanat berilmedi. Degişli Habarlar